HomeGuru dan Karyawan

Direktori Guru dan Karyawan

Daftar seluruh jajaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MTs Negeri 2 Kudus adalah sebagai berikut:

NAMA

JENIS KELAMIN

JABATAN

ABDURRASYIID ALAIK SANDER, S.PD

L

GURU

AKHLIS, S.PD.I

L

GURU

ALI MAHTUM, S.AG., M.PD

L

GURU & WAKA SARPRAS

ALIL MAUNAH, S.AG

P

GURU

AMANATI NUZULA, S.PD.I

P

PEGAWAI TU

AMINATUN NIZA, S.PD

P

GURU

AMINATUZZUHRIYAH, S.PD

P

GURU

ANI HIDAYATI NOOR, S.PD

P

GURU

ANNISA FITRI, S. HUM

P

PEGAWAI TU

ARUM PURNANINGTYAS, S.PD

P

GURU

DIAN ANGGRAINI, S.T

P

GURU

DRS. H. KHAMDI

L

KEPALA MADRASAH

DRS. H. MOH. MAKHSUN

L

KEPALA TU

DRS. SUJADI

L

GURU

DWI LARASATI, S.PD

P

GURU

DYNA MUFFA SHOLIKHAH, S.PD

P

GURU

EDI SUJOKO, S.PD

L

GURU

EKO NUR ARIS, S.PD.I

P

GURU

EKO SUMARDI, S.PD

L

GURU

ELLA SUSANTY, S.PD, M.PD

P

GURU

FATCHIYAH, S.SOS.I

P

GURU

FUAD NOR FATAH, S.PD.I

L

PEGAWAI TU

HARYATI, S.PD

P

GURU

IDA RAHMAWATI, S.PD

P

GURU

IKA FAJARWATI, S.PD

P

GURU

ISTIQOMAH, S.PD.I

P

GURU

ISWATIN, S.PD.I

P

GURU

KASAN, S.AG

L

GURU

KHOSYATUL LAILI, S.PD

P

GURU

KHOTIM RIDHOWI, S.PD.I

L

GURU

KHUMAEROH, S.PD

P

GURU

KUSNO, S.PD.I

L

GURU

MAHMUDAH, S.AG

P

PEGAWAI TU

MAKHFUDIN FAIQ, S.PD.I

L

GURU

MAKSUM, S.PD.I, M.PD

L

GURU

MARIA ULFA, S.PD

P

GURU

MASRONDHI, S.PD

L

GURU

MIFTAKHUL MUNIP, S.KOM

L

GURU

MUDJIJANTO, S.PD

L

GURU

MUHAMAD KHAIRUL BASYAR, S.PD.I

L

PEGAWAI TU

NAFIS SHOLIHAH, S.AG

P

GURU

NELLA KHOIRINA, S.PD

P

GURU

NOOR ANIFAH, DRA, M.PD

P

GURU

NOOR FAJRI YULIANI, S.PD

P

GURU

NOOR MARDLIYAH, HJ., S.PD, M.PD

P

GURU

NUR AFIFAH

P

PEGAWAI TU

NUR KHOLIDAH, S.PD.I

P

PEGAWAI TU

NUR WAHYU EKO PRAMONO, S.PD

L

GURU

NURUL QOMARIYAH, S.AG

P

GURU

PUJI LASTUTI, HJ., S.PD, M.PD

P

GURU & WAKA KURIKULUM

ROHMAD, S.AG, M.PD.I

L

GURU & WAKA KESISWAAN

SAIDAH, S.AG, S.PD

P

GURU

SHOLIKIN

L

PEGAWAI TU

SITI ROHMATUN, S.PD

P

PEGAWAI TU

SRI HARTATI, HJ., S.PD, M.PD.I

P

GURU

SRI MULYANINGSIH, S.PD

P

GURU

SUCI MURTINI, S.PD

P

GURU

SUKOCOWATI, S.PD

P

GURU

SUPRIYANTO

L

PEGAWAI TU

TRIAS YUNIAFAH, S.PD., M.SC

P

GURU

TYAS MEIKE DAMAYANTI, S.PD.I

P

GURU

UMI MAESAROH, S.PD

P

GURU

UMIATUN, S.E

P

GURU

WINARNI, DRA

P

GURU

WIWIK INDARTO, S.PD, M.PD

L

GURU

YULISA RATIH NAWANG KARTIKA, S.PD

P

GURU

ZULISTINA ALIF HIDAYAH, HJ., S.PD, M.PD

P

GURU & WAKA HUMAS

ZUMROTUL ARIFAH, S.PD

P

GURU

Facebook Perpus Mtsndua Kudus

Go to top